Duyurular
Haberler

Amaçlar:

 • Üniversitemiz ve diğer gerekli kurumların izni dahilinde doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama-kurtarma gerektiren tüm olaylarda veya kazalarda gönüllü olarak çalışmak.
 • Olası Marmara depremi gibi meydana gelebilecek yerel ya da ulusal çaplı bir doğal afette yetkili makamlara yardımcı olabilecek eğitimli ve sertifikalı, uygun üyeler tespit etmek ve yetiştirmek.
 • Gerek üyelerine gerekse talep halinde üyeler dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ve şahıslara Afet bilinci, Depremden Korunma ve Sivil Savunma gibi konularda seminerler vermek
 • Aynı amaçla kurulmuş veya kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı taktirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, diğer üniversite toplulukları ile , vakıf , dernek kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak
 • Üniversitemiz kurum değerlerini misyon ve vizyonunu göz önüne alarak topluluğumuzun asıl konusu olan arama-kurtarmanın yanı sıra Üniversitemizde ve ilimizde boşluğunu, eksikliğini gördüğü tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal alanlarda toplantı, sempozyum, söyleşi, etkinlik, broşür ve benzeri yayın hazırlama ile toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmak

 

Faaliyetler

 • Yetkili makamların izni dahilinde operasyonel faaliyetlerde yardımcı katılımcı  veya gözlemci olarak bulunmak
 • Arama Kurtarmanın temeli olan İlk Yardım, Amatör Telsizcilik gibi konularda üyelerini eğitmek ve ilgili kamu sınavlarına sokarak sertifikalandırmak
 • Üniversite bünyesinde yahut talep halinde üniversite dışında deprem, arama kurtarma , sivil savunma konularında seminerler yapmak
 • Yapılan eğitimler sonucu eğitimlerde öğrenilenleri tekrar etmek ve yeteneklerini geliştirmek adına tatbikat ve kamplar düzenlemek
 • Arama Kurtarma alanında görev yapan resmi kurumlarla ( AFAD,İTFAİYE vb.) eğitimler ve etkinlikler organize etmek
 • Senede en az 1 defa olmak üzere arama-kurtarmanın dışında sosyal, kültürel yada toplumsal bir konuda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek.
Etkinlikler
...